Narodowe Centrum Badań Jądrowych IM. ANDRZEJA SOŁTANA - ZAKŁAD APARATURY JĄDROWEJ HITEC-ŚWIERK
px
img img img
img img img
img img img

Od 2005-11-01 naszą stronę odwiedziło 45688 gości.

img img img
Drukuj

Akceleratory przemysłowe

Akceleratory do radiografii

Lillyput 3

Akceleratory do radiografii o energiach od 6 do 10 MV zapewniają wykrywanie wad w obiektach stalowych o grubościach do 1 m z przeznaczeniem do przemysłowej kontroli konstrukcji mostów, wiaduktów, etc. Akceleratory wyposażone są w systemy bezpieczeństwa gwarantujące ich pracę w warunkach terenowych przy stosowaniu osłon miejscowych. ZdAJ-HITEC wyposaża aparaty w mechaniczne manipulatory, spełniające wymagania odbiorcy co do możliwości przestrzennego operowania wiązką promieniowania. Pod tym względem wymiana opinii z końcowym użytkownikiem jest stosowaną metodą pozwalającą na indywidualne dopasowanie parametrów akceleratora oraz systemu jego przemieszczania do wymagań użytkownika. W razie potrzeby akcelerator może być wyposażony w wysokoczuły system detekcyjny zapewniający pracę operatora w czasie rzeczywistym.
Proponujemy modele stacjonarne i ruchome.
Zobacz dane techniczne akceleratora przemysłowego Lillyput 3

Akcelerator do napromieniania żywności

Pilot

Akcelerator do napromieniania żywności jest aparatem o maksymalnej energii przyspieszonych elektronów 10 MeV i spełnia wszystkie wymagania związane ze sterylizacją produktów żywnościowych. Jego moc wiązki użytecznej na poziomie 1 kW pozwala na sterylizację na skalę półprzemysłową nie tylko produktów żywnościowych, ale również innych wyrobów w tym wyrobów i materiałów medycznych. Akcelerator umożliwia pracę zarówno z wiązką fotonów i elektronów. Sprzężenie dwóch jednostek pracujących w systemie geometrycznym 180O umożliwia uzyskanie 10 cm grubości warstwy sterylizowanego obiektu.
Zgodnie z zaleceniami FAO i WHO maksymalna energia wiązek stosowanych do napromieniania żywności nie może przekroczyć 10 MeV w przypadku elektronów i 5 MeV w przypadku promieniowania X.
PILOT 10 (elektrony, energia 10 MeV),
PILOT 5 (promieniowanie X, energia 5 MeV).

Cofnij Przewiń do góry

© Zakład Aparatury Jądrowej IPJ
All Rights Reserved