Narodowe Centrum Badań Jądrowych IM. ANDRZEJA SOŁTANA - ZAKŁAD APARATURY JĄDROWEJ HITEC-ŚWIERK
px
img img img
img img img
img img img

Od 2005-11-01 naszą stronę odwiedziło 45690 gości.

img img img
Drukuj

Alfard - System Planowania Leczenia dla Teleradioterapii

ALFARD

System Planowania Leczenia ALFARD powstał w wyniku długotrwałej współpracy ZdAJ-HITEC z zespołem fizyków zatrudnionych w Centrum Onkologii w Gliwicach. Został z powodzeniem wdrożony w wielu ośrodkach onkologicznych, takch jak m.in. Opole, Wrocław, Poznań, Gdynia, Gdańsk, Bielsko-Biała, Białystok, Zielona Góra, Kraków, Brzozów, Bydgoszcz, Warszawa, Rzeszów. Jest to intuicyjnie prosty w obsłudze i przyjazny użytkownikowi system. Umożliwia obliczanie rozkładów dawek dla Co60 i promieniowania X w zakresie energii od 100keV do 23MeV, jak również rozkładów dawek dla wiązek elektronowych.
System planowania leczenia ALFARD umożliwia zaplanowanie naświetlania i wybór optymalnego rozkładu dawki dostosowanego do specyficznych potrzeb każdego pacjenta. Dokładność obliczenia rozkładu dawki uzależniona jest od dokładności wprowadzonych danych. Zalety systemu sprawiają, że ALFARD może być z powodzeniem zastosowany w każdym Zakładzie Radioterapii.

ALFARD umożliwia:

1. Obliczanie rozkładu dawki dla terapii stacjonarnej (jednej albo kilku wiązek promieniowania, dla jednego albo kilku punktów kalibracji) jak i dla terapii kątowej. W obliczeniach brane są pod uwagę gęstości tkanek.

2. Obliczenia dawki w płaszczyźnie osi głównej.

3. Przedstawianie rozkładu dawek jako linii izodoz w wielkościach absolutnych lub jako wielkości procentowe względem punktów kalibracji.

4. Prezentację końcowego planu w różnych kolorach jako linie izodoz na wykresie i wydrukowanie tekstowego protokołu z planem leczenia.

Wyposażenie:

System składa się z komputera PC, digitizera, plottera, drukarki oraz oprogramowania.

Strona domowa systemu ALFARD: www.euro-doradca.pl/alfard/


Program planowania leczenia

Cofnij Przewiń do góry

© Zakład Aparatury Jądrowej IPJ
All Rights Reserved