Narodowe Centrum Badań Jądrowych IM. ANDRZEJA SOŁTANA - ZAKŁAD APARATURY JĄDROWEJ HITEC-ŚWIERK
px
img img img
img img img
img img img

Od 2005-11-01 naszą stronę odwiedziło 45690 gości.

img img img
Drukuj

System Zarządzania Jakością

Pragnąc sprostać wymaganiom Klientów w zakresie jakości, funkcjonalności, bez­pieczeń­stwa produkowanych wyrobów; wdrożyliśmy, utrzymujemy skuteczny i ciągle dosko­nalony Zintegrowany System Zarządzania Jakością wg norm PN-EN ISO 9001:2009, PN‑EN ISO 13485:2005 oraz PN-N-19001:2006. ZSZJ został certy­fiko­wany przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. (PCBC) będące członkiem Mię­dzyna­rodowej Sieci Jednostek Certyfikujących (IQNet).

Certyfikat SZJ (PCBC)
Certyfikat SZJ (IQNet)
Certyfikat WSK (PCBC)

Produkowane przez nas wyroby po­siadają stosowne deklaracje zgodności i są oznaczone znakiem zgodności CE. Wyroby medyczne są zgodne z wymaganiami dyrektywy 93/42/EEC „Wyroby medyczne”.

Cofnij Przewiń do góry

© Zakład Aparatury Jądrowej IPJ
All Rights Reserved